Anmälan stängd för tillfället!

Nya regler föreslås träda ikraft i maj. Enligt förslaget skulle det i ett första läge vara möjligt att tillåta upp till 150 deltagare vid motionslopp. 

NYTT DATUM SÄTTS SÅ SNART VI VET NÄR DE NYA REGLERNA TRÄDER I KRAFT.