Information ang Coronaviruset

Nya regler föreslås träda ikraft i maj. Enligt förslaget skulle det i ett första läge vara möjligt att tillåta upp till 150 deltagare vid motionslopp. 

Nytt datum sätts så snart vi vet när de nya reglerna träder i kraft. Vi erbjuder sedan startplats i den ordning man anmäler sig tills samtliga platser är fyllda. Skulle förutsättningarna ändras kommer vi så klart att erbjuda fler en plats. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt.

Ang. Covid-19

Den 20 november 2020 beslutade regeringen att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Alla idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande  får alltså inte arrangeras.

Många verksamheter har drabbas hårt under 2020. Under våren 2021 hoppas vi att den påbörjade vaccinationen ska förändra läget i världen för att i förlängningen låta oss komma tillbaka till Evenemang och då i första hand utomhusaktiviteter.

Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Riksidrottsförbundet sammanfattar all info löpande: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/  

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Här kan du även läsa om Friidrottsförbundets information angående Coronapandemin.

Kontakta oss

Bo Melin 0761-71 47 54

info@fjarasaik.se

Organisationsnummer: 849400-2101

Bankgiro: 792-3329

Fakturaadress

Box 1
43903 Fjärås

Besöksadress

Ålgårdavägen 287
43497 Kungsbacka

Tack till Sponsorerna

Samarbetspartners

Arrangör